Maayan Peri

Gold

2,399.00

מסלול ליווי : משך – 3 חודשים
נקבע לנו אימון יעוץ שבמהלכו אני בוחנת את הטכניקה , רקע והניסיון שלך בתחום האימונים , נעשה שקילה, מדידות ואאסוף ממך את כל הנתונים הנדרשים על מנת לבנות לך תוכנית ותפריט שיתאימו בצורה האופטימלית לסגנון החיים שלך ולמטרות שלך, מה שיעזור לך להתמיד לאורך זמן ולמקסם תוצאות .

מה כולל הליווי ?
– שני מפגשים פרונטלים איתי, בתחילת ובסוף תקופת הליווי
– שיחת מעקב בזום באמצע התהליך
– בניית תוכנית אימונים ותפריט תזונה שמותאמים אך ורק אליך
– עדכון תוכנית האימונים כל חודש במסגרת הליווי
– עדכון תפריט הצורך במסגרת תקופת הליווי
– גישה לכל התוכניות הדיגיטליות שלי באתר במסגרת תקופת הליווי
– זמינות ומענה לשאלות לאורך כל תקופת הליווי

Safe Checkout
Wash